fbpx

Annexgården er en familiegård med traditionelt landbrug. Gården har været hjemsted for psykisk og fysisk handicappede personer siden 1989.

I løbet af årene er der opstået behov for botilbud med mere frie rammer til vores beboere, derfor har vi nu 3 forskellige tilbud.

Vores værdigrundlag udspringer i høj grad af familiære værdier og der lægges vægt på at beboere kommer til at indgå i en naturlig omgang med familie og pårørende.

Vi bor i Tømmerup, en lille hyggelig landsby 7 km fra Mørkøv og 6 km fra Undløse. Her er skøn natur med skov og kuperet terræn, som giver rig mulighed for motion i form af gå og rideture.

Tilbudene består af Annexgårdens Bosted, som er et bosted med døgnvagt, så er der Annexgårdens Bofællesskab hvor der er hjælp i dagtimerne og i øvrigt med tilknytning til Annexgården hvor der er spisning og fællesområder. Til sidst er der Bo-støtten, der er støtte til beboere i eget hjem.

 

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Kim Nielsen

Diagnose

Depression, Hjerneskade, Personlighedsforstyrrelse, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år