fbpx

Fordi vi skal tænde en drøm hos den enkelte

Respekt, Ligeværdighed, Åbenhed, Dialog, Tillid og Fleksibilitet, er de værdier vi vægter højest i Akut/MMS afdelingen.

Med særlig vægt på respekt og ligeværdighed går vi ind og laver observationer og interviews, for at optimere udbyttet for den enkelte unge. Gennem åbenhed og dialog sikrer vi, at den unge indgår i samarbejdet omkring en udredning og dermed bidrager til at forløbet bliver konstruktivt.

Vi tager udgangspunkt i den individuelle unge og arbejder ud fra, at alle er forskellig Derfor er vores relation med den unge som udgangspunkt anerkendende og individuelt tilrettelagt, og den er altid udarbejdet i et tæt samarbejde med den enkelte unge.

Vi arbejder ud fra en tro på, at vores unge gør deres bedste og handler ud fra den bedste mening. Vi ser vores målgruppe som meget konkret tænkende, og de har hver deres grund til at nære mistænkelighed overfor voksne.

Det er hos os de voksnes ansvar at give den unge de betingelser i hverdagen, som gør, at netop denne ung kan begynde en god og konstruktiv udvikling.