fbpx

Aflastningshjemmet Søhus

Fonden Søhus definerer menneskers handicap til, at selve handicappet ligger uden for mennesket, hvor det ikke er en eller flere skavanker hos det enkelte menneske der er problemet. Søhus mener fokus i stedet burde rettes hen mod den eller de skavanker ved de omkrigliggende livsbetingelser omgivelserne byder handicappede menneskers hverdag. Livsbetingelser der i alt for mange tilfælde i hverdagen begrænser handicappede mennesker og menneskebørns basale behov og krav, til den medmenneskelige ligeret de burde have ret til.

Der bør sættes større politisk fokus på det enkelte menneskes kompensationsbehov, til ubetinget at få adgang til den (livs) nødvendige støtte og hjælp til at kunne fungere på lige fod med andre mennesker.

Aflastningshjemmet Søhus definerer handicapbegrebet, til det miljørelaterede, hvor fokus sættes på:

Funktionsnedsættelser + Barriere = Handicap

Funktionsnedsættelser + Kompensation = Lige muligheder

Kontakt det sociale tilbud