Ølandhus, socialpædagogisk opholdssted, har eksisteret siden 1988. Ølandhus har sit udspring på Øland, hvor vores første afdeling, Østerby, blev placeret i et lille, roligt og overskueligt miljø. Det er også på Øland, at du finder Hammershøj, Ølandhus Skole og vores aflastning. I alt er der ti afdelinger under Ølandhus, og resten er beliggende i eller ved Aabybro, Halvrimmen, Biersted, Brovst og Serritslev.

Ølandhus bostøtte tilbyder socialpædagogiske indsatser i egen bolig, efter servicelovens § 85 og § 82b, samt servicelovens § 52.3.6§76 og lov om aktiv beskæftigelse § 167. Vores vision er at skabe et fleksibilitet og døgndækket tilbud, med fokus på tilrettelæggelse af en individuel og højt specialiseret indsats, til en konkurrencedygtig pris.

Vi arbejder ud fra et grundprincip om, at vi sætter mennesket først og gennem samarbejde styrker den enkeltes potentiale og trivsel. Vi er nysgerrige og innovative i vores tilgang, så flest mulige opnår en selvstændig tilværelse i egen bolig, med mindst indgribende indsats.

Hos Ølandhus bostøtte arbejder vi både med forebyggende, vedligeholdende og udviklende indsatser, afhængig af myndigheds vurdering af behov. Vi er af den overbevisning, at alle borgere besidder ressourcer og et udviklingspotentiale. Ovenstående afspejles i vores pædagogiske arbejde og den særligt tilrettelagte indsats, hvor høj  faglighed og et tillidsfuldt samarbejde med borger og myndighed er højt prioriteret.

Kort sagt arbejder Ølandshus’ bostøtte ud fra den grundopfattelse, at vi forpligter os til at samarbejde med den enkelte borger, så længe der vurderes at være behov for en socialpædagogisk indsats.

Medvidere har vi stor fokus på den skriftlige dokumentation og det produkt der sendes ud af organisationen. Hos Ølandhus har vi prioriteret, at ansætte en administrativ medarbejder, hvis arbejdsopgaver udelukkende består i, at kvalitetssikre vores skriftlige arbejde, så vi sikrer, at den skriftlige faglighed er i top. Vi er opmærksomme på, at vores dokumentation skal bruges for, at kunne lave en vurdering af indsatsernes indhold, omfang og kvalitet. Vi er derfor opmærksomme på adskillelse mellem behov og metode. Derudover er vi interesseret i at beskrive den enkelte borgers ressourcer og støttebehov, ud fra vores observationer. Beskrivelsen vil være detaljeret, så myndighed får de bedste vilkår for, vurdering af fremadrettet indsats.

I vores skriftlige arbejde ligger vi særlig vægt på, hvad der ønskes af myndighed og samarbejdspartnere. Vi er derfor fleksible, i forhold til om der er behov for en status på en eksisterende indsats, eller om der er behov for en udredning af borgerens samlede støttebehov og ressourcer.

Bostøtten er grundlagt på et fleksibelt fundament, der leverer en døgndækket bostøtteindsats året rundt. Vi har som udgangspunkt, mulighed for opstart af indsatser indenfor 24 timer.

Ønsker du mere information om hvem vi er og hvad vi kan, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside: https://olandhus.dk/ eller læse mere i vores folder: https://olandhus.dk/bostotte-folder/

Ud over længevarende ophold/døgnophold tilbyder Ølandhus også aflastningsophold af kortere varighed for familier til hjemmeboende børn og unge med eksempelvis psykosociale eller adfærdsmæssige problemer.

Et aflastningsophold kan være et tiltrængt pusterum for familien, hvor hverdagen kan opleves hektisk og udmattende. Aflastningsopholdet kan være gavnligt for hele familien. Imens familien får et pusterum fra dagligdagen, opholder barnet eller den unge sig i trygge og hjemlige rammer sammen med andre børn og unge – og vores pædagogiske personale – på Ølandhus.

Aflastningen kan foregå på forskellige måder og kan sammensættes efter det aktuelle behov. Hos Ølandhus tilbyder vi således både aflastning i hverdage, weekender og ferier.

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.

image