fbpx

Vi arbejder primært ud fra tænkningen Åben Dialog

Vi er af den overbevisning, at den enkelte borger har en mening om, samt ønsker for, deres eget liv og derfor gerne vil være medbestemmende. Det giver Åben Dialog mulighed for. Det er vores håb, at borgerne derved får et mere værdigt liv med færre indlæggelser og bedre kontakt til deres netværk.

Når man arbejder efter Åben Dialog tænkningen, betyder det, at man har fokus på dialog og lydhørhed. Åben Dialog lægger op til, at man inddrager alle der er relevante i opgaveløsningen i både det private og professionelle netværk. Det giver mulighed for, at alle får indflydelse, bliver hørt, og får en oplevelse af anerkendelse. Vi arbejder derfor med netværksmøder, hvor de relevante personer fra netværket deltager.

Vi tilpasser os hele tiden den enkelte borger, på denne måde behandler vi den enkelte respektfuldt, så borgeren får indflydelse på sin støtte og behandling og derved kan tage ansvar for denne.

Vi har stor opmærksomhed på udvikling og arbejder på, at borgeren hele tiden oparbejder kompetencer og færdigheder, som øger muligheden for, at borgeren kan klare sig med mindre støtte i fremtiden.

Vi har netop valgt at anvende den overordnede tænkning Åben Dialog, da det også giver mulighed for at anvende en bred vifte af andre metoder som f.eks. Neuropædagogik. Hvis tilgangen tilrettes og derved virker for den enkelte borger, mener vi, det giver de bedste muligheder hos den gruppe vi tager os af.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Længerevarende botilbud §108

Leder

Elizabeth Bergstrøm

Diagnose

Hjerneskade, Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år