FindSocialeTilbud

Det du skal vide om sociale tilbud i Aalborg

Hvilke sociale tilbud kan jeg få tilbudt i Aalborg

I Aalborg kommune bor der 215.328 mennesker. Tallene er fra 1. januar 2019. Ud af befolkningen er 64,8% er under 50 år, som gør Aalborg til en forholdsvis ung kommune. De fleste der flytter til Aalborg kommune er unge studerende.

Alle borgere i Danmark har ret til gratis behandling hos en læge og tilskud til nogle øvrige behandlinger, som er forudsætning for sundhed. Aalborg ønsker at tage vare på sine borgere og derfor tilbyder kommunen sociale tilbud, som kan dække behovet hos borgerne.

Som borger tilbyder Aalborg sociale tilbud såsom opholdssteder, plejecenter, plejehjem, botilbud, krisecenter, dagskoler og meget mere. Dertil er der også private sociale tilbud tilgængelige i Aalborg kommune. Borgere kan både selv søge om hjælp af et socialt tilbud, eller blive tildelt et tilbud af kommunen.

Opholdssteder i Aalborg

Hvilke borgere kan få et ophold på et opholdssted?

I Aalborg finder du mange forskellige opholdssteder, som alle henvender sig til udsatte borgere. Et opholdssted vil typisk være et bosted for børn og unge, som af forskellige årsager ikke kan bo hos deres egne forældre.

 

Personalet på et opholdssted er sammensat for at kunne hjælpe beboerne, sådan at de udvikler sig og kan tage vare på sig selv. Opholdsstederne henvender sig typisk til en specifik målgruppe, såsom drenge under 18 år med adfærdsproblemer. Den snævre målgruppe gør, at personalet er specialiseret i at håndtere problemer, situationer og dagligdagen hos den specifikke målgruppe.

 

Aalborg kommune gør meget ud af at finde det rigtige opholdssted og derfor foretages en vurdering i hvert konkret tilfælde, for at finde ud af om opholdsstedet kan hjælpe denne specifikke borger.

Hvordan findes et passende opholdssted?

Når der skal findes et opholdssted til en borger i Aalborg kommune, vælges det opholdssted som menes at kunne øge borgerens trivsel.

Først skal der undersøges om borgeren er involveret i kriminalitet, har misbrugsproblemer, eller noget helt tredje. Det kan også være at forældrene ikke har mulighed for at give deres barn en tryg opvækst og barnet vil få en bedre dagligdag på et af de mange opholdssteder i Aalborg.

Undersøgelsen afklarer hvilken hjælp opholdsstedet skal kunne tilbyde, for at borgeren kommer til at trives på opholdsstedet.

Skal du anbringes, er det normalt at have mange spørgsmål

En anbringelse betyder at du skal flytte fra dit hjem, flytte fra dine forældre, dit eget værelse og skal vænne dig til et nyt hjem, med nye mennesker, andre regler og meget mere. Der vil også være andre voksne, som er med til at bestemme over dig, ud over dine forældre. Selv om du stadig skal bo i Aalborg kommune, medfølger mange spørgsmål. Alt er nyt og det tager tid at falde til. Undrer du dig eksempelvis over:

 • Hvorfor du skulle flytte fra dine forældre?
 • Om du kan flytte hjem igen?
 • Hvor meget de voksne på opholdsstedet har ret til at bestemme over dig?
 • Hvad nu hvis du ikke kan lide opholdsstedet?

Så er du ikke alene med disse spørgsmål. Derfor er der flere du kan tale med angående dig anbringelse, som forstår din frustration og spørgen. Har du brug for en at tale med, kan du eksempelvis kontakte Headspace, børnetelefonen og mange flere.

Hvordan er dagligdagen på et opholdssted?

Der findes mange forskellige opholdssteder i Aalborg, hvor hverdagen selvfølgelig vil være tilpasset efter beboerne, sådan at de trives og udvikler sig. De fleste steder vil dog være de samme grundlæggende regler, som skal følges, ligesom at du også havde regler, når du boede hjemme ved dine forældre. Disse regler vil som regel være følgende:

 • Du vil have pligter i dagligdagen, hvor du skal hjælpe til med det huslige arbejde og deltage i nogle aktiviteter.
 • Du skal på mange hjem hjælpe til med rengøringen af dit eget værelse.
 • Du skal være hjemme specifikke tidspunkter, ligesom at du skal ligge under dynen bestemte tidspunkter.
 • Du vil på mange opholdssteder skulle hjælpe til med madlavningen ind imellem.
 • Fælles for alle opholdsstederne er, at du altid vil få hjælp og vejledning til at følge disse regler.

Hvordan er forholdet med sagsbehandler?

En sagsbehandler er den person som skal støtte dig og sørge for at du trives. Sagsbehandleren opretter en plan for dit ophold, når du skal flytte ind på et opholdssted.

Løbende afholdes statusmøder mellem dig og sagsbehandleren. Disse møder skal afklare hvordan det går med forløbet. Her vil du også have mulighed for at fortælle hvordan du trives og andet du finder relevant.

Det kan være svært at huske alt der bliver snakket om, eller at få sagt alt det du har på hjertet. Derfor kan du mødes med sagsbehandler selv, men du kan også få en kontaktperson, dine forældre eller personale fra opholdsstedet med på mødet.

Alt du skal vide om botilbud i Aalborg

Hvem kan få tilbudt et botilbud i Aalborg?

Botilbud i Aalborg henvender sig til borgere som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgeren kan også både have nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgeren kan have behov for et botilbud midlertidigt, for lang tid eller permanent.

Borgere kan have behov for botilbud af forskellige årsager og behovet for hjælp vil ligeledes variere fra borger til borger. Fælles for bosteder er, at de tilbyder hjælp til borgerens daglige pleje og hjælp til at udføre daglige gøremål.

Hvad koster et botilbud i Aalborg?

Om du skal betale for et botilbud, og i så fald hvor meget, bestemmes ud fra Serviceloven. Under serviceloven findes tre forskellige paragraffer, som afgør det økonomiske aspekt af et botilbud, hhv. botilbud efter servicelovens § 107, servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105.

§ 107 i Serviceloven

Paragraf 107 omhandler midlertidige botilbud. Aalborg kommune bestemmer hvor meget du skal betale for selve opholdet, el, vand og varme. Prisen bestemmes af følgende faktorer:

 • Hvis en borger beholder sin egen bolig imens de er på botilbuddet, så skal borgeren som udgangspunkt ikke betale for opholdet.
 • Når kommunen beslutter hvor meget en borger skal betale for et botilbud, skal der tages højde for beboerens udgifter. Borgeren skal have råd til at betale for udgifter og have et rådighedsbeløb til nødvendigheder.

Prisen for et botilbud varierer derfor meget efter borgerens indtægter, udgifter og økonomiske situation generelt.

Almenboliglovens § 105

Almenboligloven omfatter almene boliger, hvor beboerne betegnes som en ‘almindelig’ lejer. Når du skal leje denne type af bolig i Aalborg, medfølger en lejekontrakt, hvor du skal følge bestemmelserne for denne. En af bestemmelserne for denne type bolig fortæller, at borgeren skal betale et indskud ved indflytning. Dertil kan der også søges om boligstøtte.

Huslejen for en bolig af typen almen bolig, bestemmes ud fra at der skal være balance mellem lejerens indtægter og udgifter.

Prisen på en almen bolig vil variere efter borgerens økonomi og reglerne for boligen vil variere efter lejekontrakten.

§ 108 i Serviceloven

 • 108 specificerer betalingen for længerevarende- og varige botilbud. Prisen for et lejemål af denne art afhænger af boligens omkostninger og borgerens indtægter.

Ved indflytning i en bolig af denne type, skal du ikke betale indskud. Borgeren har ikke mulighed for at søge om boligstøtte til denne type bolig.

Prisen for et længerevarende- og varigt botilbud kan derfor variere meget efter omkostninger og indtægter.

Har jeg ret til selv at bestemme hvilket botilbud jeg ønsker?

Bestemmelserne i servicelovens § 107 og servicelovens § 108 bestemmer om du frit kan vælge hvilket botilbud du ønsker i Aalborg. Her får du en uddybning af hvornår du har frit valg og hvornår du får tildelt et botilbud:

§ 107 i Serviceloven

Denne paragraf omfatter midlertidige botilbud og når du får tildelt et botilbud efter paragraf 107, har du ikke frit valg af botilbud. Hvis du er utilfreds med det tilbud Aalborg kommune har valgt til dig, kan du klage. Du kan eksempelvis klage hvis du ikke mener at botilbuddet dækker dine behov.

Selv om Aalborg kommune har ret til at vælge dit botilbud, skal de inddrage dig i beslutningen.

§ 108 i Serviceloven

Denne paragraf omfatter længerevarende botilbud, og hvis dit botilbud er omfattet af denne paragraf, så har du frit valg af botilbud. Når du vælger botilbud i Aalborg kræves dog at det botilbud du vælger er egnet til dit behov. Botilbuddet skal være registreret og det skal ikke være meget dyrere end det tilbud kommunen har valgt til dig.

Er du i tvivl om du har frit valg af botilbud, kan du undersøge ovenstående paragraffer.

Andet du skal vide om botilbud i Aalborg

Må jeg selv indrette mit botilbud?

I nogle tilfælde kan du få lov til selv at indrette dit botilbud i Aalborg, her skal du dog være opmærksom på, at du skal efterlade lejligheden i samme stand som du modtog den.

I paragraf 116 fremgår det, at du ikke kan få økonomisk støtte til en eventuel indretning af et botilbud. Du skal ligeledes selv betale for at levere botilbuddet i samme stand, som når du flyttede ind.

Hvor lang er ventetiden på et botilbud?

Ifølge servicelovens paragraf 4, skal Aalborg kommune have det antal botilbud, som der er behov for til rådighed.

Aalborg kommune har dog tilladelse til at have en kortere ventetid. I akutte situationer er der også mulighed for at finde en midlertidig løsning.

Alt du skal vide om krisecentre i Aalborg

Hvem kan få hjælp af et krisecenter i Aalborg?

Formålet med krisecentre i Aalborg er at hjælpe ofre for vold og dem som bliver truet af vold. Krisecentrene henvender sig til hhv. mænd, kvinder og mennesker, som er på flugt fra æresrelaterede konflikter.

Der kan også findes andre krisecentre, men de ovenfor nævnte er de mest almindelige.

Du har altid ret til at henvende dig anonymt til et krisecenter i Aalborg, både hvis du har behov for hjælp eller rådgivning i forbindelse med vold.

De ovenfor nævnte krisecentre har forskellige måder at arbejde på. Herunder kan du blive lidt klogere på de forskellige typer af krisecentre.

Krisecentre for kvinder i Aalborg

Hvad kendetegner et krisecenter for kvinder?

Alle kvinder som er over 18 år kan henvende sig for at få hjælp og vejledning fra et krisecenter. Krisecentrene kan hjælpe dig, som har været udsat for vold eller bliver truet med vold. Vold har mange ansigter og kan opleves meget forskelligt i dagligdagen.

Kvinder kan både opleve fysisk, psykisk, seksuel, materiel eller økonomisk vold. Den typiske voldsforbryder er en person, som har en relation til kvinden og kan både være en kæreste, et familiemedlem og meget mere.

De fleste krisecentre kan tilbyde et midlertidigt ophold, både for selve kvinden og hendes børn. Personalet er sammensat med forskellige kompetencer, som kan tage imod kvinderne og hjælpe dem til et liv uden vold. Personalet arbejder for at beskytte, yde sikkerhed, rådgive og vejlede kvinderne.

De fleste krisecentre i Aalborg har døgnåbent, sådan at du kan få hjælp uanset tidspunkt på døgnet. Når du tager kontakt eller henvender dig til et krisecenter, vil der være en ansvarlig som afgør om du kan få et ophold på det pågældende krisecenter.

OBS! Har du akut behov for hjælp i forbindelse med vold, skal du kontakte politiet på telefon 1-1-2.

Skal jeg betale for et ophold på et krisecenter?

De fleste krisecentre i Aalborg for kvinder, tager et symbolsk beløb pr. døgn. Dette symbolske beløb varierer fra sted til sted. Du kan læse mere på hjemmesiden for det pågældende sted.

Økonomisk fungerer et krisecenter ligesom i ethvert andet hjem, hvor du selv skal betale for din egen mad og maden til dine børn, hvis du medbringer dem.

Hvornår er der tale om vold?

Hvad er vold, kan være et svært spørgsmål at svare på. Der findes mange former for vold. Her får du en forklaring på nogle af de mest almindelige former for vold.

 • Psykisk vold: Psykisk vold er rettet mod din psyke og er kendetegnet ved at du tit oplever at blive ydmyget, nedgjort, manipuleret, kontrolleret, isoleret, truet eller forfulgt.
 • Fysisk vold: Fysisk vold er direkte smerter på din krop, hvor en person er voldelig imod dig, enten med egen kropsstyrke eller med en genstand.
 • Seksuel vold: Seksuel vold sker når du bliver tvunget til at udføre en seksuel akt imod din vilje. Du kan både blive tvunget til at udføre handlingen med den pågældende person eller tvunget til en seksuel handling med en tredjepart imod din vilje.
 • Materiel vold: Materiel vold er vold eller ødelæggelse af dine ting. Hvis du får stjålet dine ting, eller nægtet at bruge dine ting, er der også en form for materiel vold.
 • Økonomisk vold: Hvis du bliver nægtet adgang til dine egne penge, nægtet at bestemme over dine egne penge, tvunget til at tage et lån, eller noget i den stil, er der tale om økonomisk vold.

Alt om krisecentre for mænd

Hvilke mænd kan få hjælp på et krisecenter?

Som det ligger i ordet, er et krisecentre for mænd i Aalborg, for mænd som af en eller anden årsag er i krise.

Du kan være i krise over en større livsbegivenhed, såsom et brud med en partner, du føler dig ensom, har oplevet vold, har en virksomhed som er gået konkurs, er psykisk nede eller oplever en helt anden form for krise.

Hvad tilbyder mandekrisecentre i Aalborg?

Forudsætningen for et krisecenter for mænd er at de har dygtigt personale, som har tid og lyst til at høre om dine problemer. Personalet kan ligeledes udvikle en plan for hvordan du kommer ud af din krise, med redskaber som virker for dig.

Du kan altid henvende dig anonymt til et krisecenter. Dette sikrer at din henvendelse, dine samtaler og dit problem, kun er mellem det pågældende krisecenter i Aalborg og dig selv.

I Aalborg er der krisecentre som tilbyder kortere ophold på krisecentret. Dette skal du selv betale for og prisen kan variere fra sted til sted. Du kan finde priserne på krisecentrets hjemmeside.

Krisecentre for dig som er ung og på flugt fra en æresrelateret konflikt

Er du på flugt fra en æresrelateret konflikt? Så er der hjælp at hente. Typisk vil du opleve, at du ikke kan henvende dig til nogen fra din familie for at få hjælp. Aalborg kommune tilbyder derfor hjælp fra et center som beskytter dig og hjælper dig.

Du kan opleve mange forskellige typer af æresrelaterede konflikter. Du kan eksempelvis opleve, at du bliver tvunget til ægteskab du ikke føler for, eller at du bliver truet med vold.

Alt om dagskoler i Aalborg

Hvordan fungerer en dagskole?

En dagskole er et skoletilbud til børn og unge, som af en eller anden årsag har behov for andre rammer for at lære, end de rammer den almindelige folkeskole kan tilbyde.

Årsagerne til at en elev har behov for en dagskole  vil typisk være grundet en udviklingsforstyrrelse, som eksempelvis ADHD eller autisme.

Dagskoler er underlagt reglerne i folkeskoleloven, hvor der anvendes det samme undervisningsmateriale og hvor formålet er, at alle elever skal få en folkeskoleeksamen. Skolen tilbyder derfor skolegang fra 1 – 10 klasse, med mulighed for forlængelse til dem der har behov for det.

Kendetegnet ved en dagskole er at der tilbydes specialundervisning, som er tilpasset hver elev. Dertil er der færre elever i hver klasse, som giver eleverne ro og mulighed for at lære i deres eget tempo.

Hvordan er forløbet på en dagskole?

Før eleven bliver indskrevet

Første skridt i forløbet er at eleven skal godkendes til et forløb på en dagskole. Det er Aalborg kommune som afgør, om en dagskole er en mulighed. Når eleven er godkendt til en dagskole, findes en passende dagskole i samråd med forældre og eleven selv.

Kriteriet for dagskolen er at personalet og selve skolen skal kunne hjælpe eleven med deres behov, og bidrage til elevens positive udvikling og fremgang.

Elevens dagligdag på en dagskole

Dagskoler I Aalborg arbejder forskelligt, men med samme formål om at forbedre eleverne både fagligt og socialt.

Dagligdagen og undervisningen planlægges sådan at eleven både har sin egen selvstændige plan og deltager i fælles aktiviteter. Undervisningen har formålet at eleven får en folkeskoleeksamen. Selve planen tager udgangspunkt i elevens udfordringer og hvordan eleven opnår eksamen til trods for udfordringerne.

Skolegangen skal også styrke elevens sociale evner, med interaktion med de andre elever.

Hvornår stopper forløbet på en dagskole?

Formålet med dagskolen er at eleven skal blive klar til at komme tilbage til en almindelig folkeskole i Aalborg, blive klar til en videregående skole, eller komme i arbejde. Det er en individuel vurderingssag hvornår eleverne er klare til dette.

Når en elev er klar til at forlade dagskolen, sker dette ved en rolig overgang. For at dagligdagen ikke tager en pludselig drejning, som kan give eleven en dårlig start det nye sted, startes forløbet med nogle timer hver dag. Eleven har nogle timer om dagen, som gradvist kan øges. Dertil kan eleven også få en følger med til det nye sted, som kan hjælpe eleven med at finde sig tilrette det nye sted.

En dagskole kan tilbyde et individuelt forløb

Når eleven starter på dagskolen, foretages en vurdering af elevens vanskeligheder. Eleverne har typisk en udviklingsforstyrrelse og ikke nødvendigvis den samme forstyrrelse, som de andre på dagskolen. Forskellige udfordringer, kræver en individuel læringsplan, for at sikre at hver elev kan lære optimalt. Formålet er at udvikle eleven og derfor vurderes planen løbende, sådan at eleven udfordres efter deres eget niveau.

Dagskolerne vægter også elevernes sociale udvikling. Eleverne møder andre elever, som ligesom dem har specielle behov. Dette lærer eleverne at tage hensyn til andre. På en dagskole vil der typisk være langt færre elever i hver klasse, som gør at de kan opbygge deres sociale evner under trygge rammer.

Alt du skal vide om plejehjem

Hvordan fungerer et plejehjem?

De fleste borgere flytter på et plejehjem, når de ikke længere kan varetage sin egen pleje og hverdagens gøremål, eller begge dele. På et plejehjem tilbydes pleje og opsyn alle timer i døgnet af sundhedsfagligt personale.

Et sundhedsfagligt personale betyder at personalet hjælper personalet med alt der er forbundet med deres sundhed, såsom dosering af medicin, servering af mad og meget mere. Personalet har generelt de rigtige kompetencer til at hjælpe beboerne med de vanskeligheder de kan have.

Selv om borgerne på et plejehjem ikke kan tage vare på sig selv i ligeså høj grad som før, har de samme rettigheder som før. Dette betyder blandt andet at borgerne stadig får sin pension, betaler husleje osv.

Tal med plejehjemmet om ønsker og behov

Personalet på det pågældende plejehjem i Aalborg foretager en vurdering af den ny borger, som skal specificere borgerens helbred. En helbreds rapport skal hjælpe personalet med at finde ud af hvilket værelse beboeren skal have, hvilke aktiviteter borgeren kan deltage i i dagligdagen og meget mere.

Dertil skal mødet afklare hvor meget hjælp borgeren har behov for til personlig pleje. Kan beboeren eksempelvis tage eget tøj på, tage i bad, er armene stærke nok til at børste tænder selv og meget mere.

Jo mere information personalet har om den nye beboer, jo lettere er det at imødekomme beboerens ønsker og behov. Dette giver også beboeren en bedre start på plejehjemmet eller plejecentret, som viser sig at øge trivslen.

Hvordan får man en god indflytning på et plejehjem?

Et plejehjem er for de fleste det sidste hjem, inden livets skjorte bliver for kort. Efter et langt liv med arbejde, bevægelse og hvad der nu hører til, begynder dette at sætte spor på kroppen.

De fleste borgere som flytter på plejehjem, har derfor behov for pleje, opsyn, omsorg og hjælp i løbet af dagen, som plejehjemmet kan hjælpe med.

Overgangen til det udvalgte plejehjem i Aalborg, er for langt de fleste en stor ændring. På et plejehjem får hver borger tildelt et værelse, som hos de fleste er mindre end der hvor de boede før. Dette betyder at der er mange ejendele som skal efterlades eller arves af familie. Dertil får naboer en anden betydning, hvor naboerne bor i værelset ved siden af, i stedet for lejligheden eller huset ved siden af.

De fleste plejehjem i Aalborg tilbyder den kommende beboer på besøg, hvor der er mulighed for en forventningsafstemning. Mødet hjælper personalet med, at imødekomme beboerens ønsker og forventninger i forhold til pleje, deltagelse i aktiviteter, besøg og meget mere. Mødet sikrer en start hvor personalet ved hvordan de skal byde deres nye beboer velkommen og gør borgeren tryg ved den nye tilværelse de går imod.

Hvilke andre sociale tilbud kan Aalborg kommune tilbyde?

Formål med andre sociale tilbud

Aalborg har mange forskellige borgere, med dertilhørende forskellige behov. Derfor findes en lang række kommunale og private tilbud, som kan benyttes af aalborgensere. Tilbuddene kan eksempelvis opdeles i behandling for misbrug, aflastning, tilbud for specifikke adfærdsbehov og meget mere.

Herunder får du et indblik i nogle af områderne Aalborg kommune kan tilbyde af sociale tilbud.

Hjælp til misbrug i Aalborg

Hvad er et misbrug? En person som er misbruger, har en hverdag hvor adfærden styres af en handling, et euforiserende stoffer eller lignende. Misbrugscentre i Aalborg kan blandt andet hjælpe borgere hvor dagligdagen styres af alkohol, stoffer, spil eller en spiseforstyrrelse.

De fleste misbrugscentre mener at afhængigheden kun kan komme til livs med fuldstændig afholdelse. Derfor er formålet for langt de fleste misbrugsbehandlinger, at borgeren skal kunne holde sig fuldstændig væk fra sin trang.

For at behandlingen skal virke, er det fagdygtigt personale, som foretager behandlingen. Personalet har både erfaringer med deres specifikke behandling og har stor forståelse for misbrugerens situation. For at skabe det bedste resultat og et liv uden misbrug, arbejder de fleste misbrugscentre i samarbejde med læger, psykologer og andre faggrupper som kan hjælpe i den specifikke situation.

Har du brug for aflastning?

Aalborg kommune tilbyder aflastning til personer, som dagligt hjælper med pleje og daglige gøremål for familiemedlemmer eller nære relationer, fordi at de har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan søge om hjælp til aflastning hvis du har behov for en pause, skal på ferie eller andet som forhindrer dig i at hjælpe vedkommende. Du kan søge om denne hjælp både hvis personen som har behov for hjælp bor hjemme hos dig eller et andet sted. Selv om borgeren bor på et plejecenter eller lignende, kan de være afhængig af din hjælp.

Aflastningen skal hjælpe med at varetage plejeopgaver, sådan at du kan holde fri fra opgaverne i en periode.

Sociale tilbud med et specifikt fokus

Eksempel på et socialt tilbud til en specifik målgruppe

Et eksempel på et socialt tilbud, som henvender sig til en specifik målgruppe, kan være udvikling igennem en hobby med dyr, for unge som er under 18 år med adfærdsmæssige udfordringer.

Dette kan eksempelvis være med heste, katte eller hunde. Dyr kan hjælpe med at fjerne fokus fra det faktiske formål – at udvikle beboeren. Beboeren udvikles i takt med ansvaret for dyret, uden at tænke over det.

Fordelen med udvikling igennem pasning af et dyr, er at et dyr ikke ser de fejl en person måtte have og rummer borgeren på en anden måde end folk kan. Dertil er dyr forudsigelige i adfærd, hvor de eksempelvis er glade når de får mad. Dette kan gøre det lettere at interagere med dyr frem for mennesker.

Fokus på dannelse igennem hobby

Et socialt tilbud som har et specifikt fokus vil som regel fokusere på en snæver målgruppe, hvor personalet er specialister i at hjælpe lige denne målgruppe. En snæver målgruppe kan eksempelvis være piger under 18 år, med adfærdsmæssige vanskeligheder.