fbpx
FindSocialeTilbud

Vilkår og betingelser

Regler når du benytter vores platform

Vilkår og betingelser

Immaterielle rettigheder såsom bedømmelser, information, anmeldelser, artikler eller andet indhold, som er registeret af brugerne og opholdsstederne, overdrages til FindSocialeTilbud.dk. FindSocialeTilbud.dk giver ikke honorering eller anden form for betaling til brugerne for indholdet.

Brugerne og opholdsstederne har ligeledes ikke ret til royalties af indholdet, da FindSocialeTilbud.dk ejer rettighederne til det registrerede indhold udført af brugerne og opholdsstederne.

Vilkår og betingelser for Bruger

Det er gratis og uforpligtende at modtage tilbud fra opholdssteder på FindSocialeTilbud.dk. Det er ligeledes gratis for Bruger, at bruge de værktøjer som FindSocialeTilbud.dk har gjort tilgængelige for Bruger.

FindSocialeTilbud.dk formilder kun kontakten mellem opholdssted og Brugeren.

Det er gratis for Brugerne at benytte FindSocialeTilbud.dk.

Priser

FindSocialeTilbud.dk er et gratis værktøj for Brugere.

Oprettelse af opholdssted(er)

Kommunikationen mellem Bruger og Opholdssted

FindSocialeTilbud.dk er ikke involveret i salgsprocessen,  ydelsen eller kontraktindgåelse mellem Bruger og Opholdssted. FindSocialeTilbud.dk leverer alene kontakten mellem opholdssted og Bruger, kontraktindgåelse samt formidlingsaftale sker uden om FindSocialeTilbud.dk. FindSocialeTilbud.dk er ligeledes ikke ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, Bruger og opholdssted oplyser.

Ansvarsfraskrivelse

Hos FindSocialeTilbud.dk bestræber vi os på, at tjenesten altid vil være tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor platformen opdateres, for at optimere sikkerheden samt for udførelse af vedligeholdelse. I disse situationer vil platformen ikke være tilgængelig. Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at der kan forekomme netværksproblemer, som kan forårsage at platformen ikke vil være tilgængelig. Det betyder ligeledes at FindSocialeTilbud.dk ikke kan garantere, at platformen altid er til rådighed.

FindSocialeTilbud.dk er ikke ansvarlig for det udførte arbejde af opholdsstederne samt et evt. direkte eller indirekte tab ved brugen af FindSocialeTilbud.dk samt modtagelse af tilbud. Da FindSocialeTilbud.dk kun leverer informationer om opholdsstedernes ydelser og Brugernes informationer, fraskriver FindSocialeTilbud.dk sig ethvert ansvar i forhold til de informationer, korrespondancer, indhold samt tilbud, der er mellem opholdssted og Bruger. Hertil fraskriver FindSocialeTilbud.dk sig ligeledes fejl og mangler ved den leverede ydelse.

FindSocialeTilbud.dk påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via platformen. FindSocialeTilbud.dk fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og udgifter til retablering af data.

Bedømmelse af Opholdssted

Bedømmelse af opholdsstedet sker direkte på opholdsstedets profil, hvor man kan angive stjerner og skrive en bedømmelse af oplevelsen af forløbet hos opholdsstedet.

At afgive bedømmelser er forbeholdt brugere af opholdssted, deres pårørende og brugere, som har brugt eller bruger det pågældende opholdssteds service.

Brugeren som afgiver bedømmelsen accepterer at FindSocialeTilbud.dk sender bedømmelsen til opholdsstedet på vegne af brugeren.

Bedømmelsen er aktiv og kan ses, på opholdsstedets profil, umiddelbart efter bedømmelsen er indsendt på FindSocialeTilbud.dk.

FindSocialeTilbud.dk forbeholder sig retten til, i alvorlige tilfælde, at slette bedømmelsen, hvis den er oprettet som spam, hvis bedømmelsen er oprettet af en konkurrent og/eller hvis den misligholder FindSocialeTilbud.dks vilkår og betingelser.

Bedømmelserne må ligeledes ikke indeholde bandeord samt medarbejderes navne i en negativ samt nedladende tone. FindSocialeTilbud.dk opfordrer generelt til at opretholde en god tone.

Brugerprofil og indhold

Brugerprofilen skal overholde gældende lovgivning og FindSocialeTilbud.dks vilkår og betingelser i henhold til god adfærd. Brugerprofilen må således ikke bruges til spam, pornografiske elementer samt generel misligholdelse i henhold til gældende lovgivning. Overskrides dette forbeholder FindSocialeTilbud.dk sig retten til at slette profilen samt ophøre samarbejdet. FindSocialeTilbud.dk overvåger ikke profilerne, opleves der misligholdelse eller overtrædelser bedes man kontakte FindSocialeTilbud.dk med det samme, så sagen kan håndteres øjeblikkeligt.

Brugerprofil må ligeledes ikke bruges til falske anmeldelser af opholdsstederne, det være både positive og negative, da sådanne vil give et misvisende billede af opholdsstedet.

FindSocialeTilbud.dk forbeholder sig retten til at slette anmeldelserne såfremt de ikke kan dokumenteres som ægte. Har du bevis for falske anmeldelser bedes du skrive til til [email protected] for yderligere vejledning. Såfremt FindSocialeTilbud.dk får vished omkring falske / ikke-berettiget anmeldelser, så kontakter FindSocialeTilbud.dk anmelderen med henblik på, at få anmelderen til at dokumentere, at anmelderen har et tilknytningsforhold til det pågældende sociale tilbud. Anmelderen får, som udgangspunkt, 2 dage til at besvare / sende dokumentation på dette.

Persondata

Ved oprettelse af profil registrerer FindSocialeTilbud.dk dine oplysninger i FindSocialeTilbud.dks sikrede database. FindSocialeTilbud.dk behandler sådanne oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Det betyder at FindSocialeTilbud.dk på ingen måde vil videregive personoplysninger til nogen former for tredjepart. Kun med forbehold for udbyderne som skal bruge din kontaktinformation for at korrespondere med dig. Hermed forpligter kunden sig til at meddele og opdatere kundens adresse- og personinformation, hvis der sker ændringer.

FindSocialeTilbud.dk forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til Brugerens profil af nødvendig hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. FindSocialeTilbud.dks medarbejdere vil I den forbindelse være underlagt en tavshedspligt. Kunden vil i sådanne tilfælde få besked herom.

FindSocialeTilbud.dk bliver administreret af AWORK ApS

CVR nr: 34725845

Frederikssundsvej 62, 3. Sal
2400 København NV

Forbehold for ændringer

FindSocialeTilbud.dk forbeholder sig retten til at ændre og opdatere de vilkår og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, om der er sket ændringer.

Ved oprettelse accepterer Brugeren at modtage generelle beskeder samt nyheder fra FindSocialeTilbud.dk, det være sig nyheder indeholdende tilbud, opdateringer omkring systemer, driftsstatus m.v. Ønsker Brugeren ikke at modtage disse beskeder, skal det oplyses ved at sende en mail til [email protected] med skrivelsen ”Jeg ønsker ikke at modtage beskeder fra FindSocialeTilbud.dk”.

 Vilkår og betingelser for Opholdssted

Ved oprettelse af et Opholdssteds profil accepteres gældende Vilkår og betingelser for Opholdssted. Disse vilkår og betingelser skal aktivt accepteres ved oprettelsen for at profilen kan oprettes. Opholdsstedet kan IKKE oprette en profil ud at acceptere disse vilkår og betingelser.

FindSocialeTilbud.dk er et online system som gør det muligt for Opholdssteder at promovere deres opholdssted overfor brugerne samt almene brugere.

FindSocialeTilbud.dk giver Brugerne nemmere adgang til at finde et passende opholdssted, da FindSocialeTilbud.dk har samlet hele landets opholdssteder. Det er derfor vigtigt, at man som opholdssted gør krav på sin virksomhed og udfylder profilen med dækkende informationer omkring ens virksomhed, produkter, medarbejdere, resume og salgstekst. På den måde kan Brugeren hurtig danne sig et overblik, så de kan vurdere hvem de gerne vil have et møde med.

Oprettelse af profil

Det er gratis for opholdsstederne at oprette en profil på FindSocialeTilbud.dk. Det er ligeledes gratis at gøre krav på ens opholdssteds virksomhed.

Ved oprettelse af et opholdssteds profil vil opholdsstedet ligeledes blive bedt om, at lave en adgangskode til profilen. Det er meget vigtigt, at det er en svær adgangskode samt en du kan huske. Bortkommer din adgangskode kan du bede om at få en ny tilsendt ved at klikke på glemt kodeord når du er ved at logge ind.

Profilens indhold

For at få mest ud af profilen, har opholdsstedet mulighed for at opsætte billeder, tekster om virksomheden, referencer, medarbejdere, portefølje m.m.  På den måde bliver profilen imødekommende overfor Brugerne.

Profilen giver Opholdsstedet mulighed for at fremstå professionel og samtidig give Brugeren et godt indblik i, hvorfor de skal vælge den specifikke opholdssted.

Opholdsstedet kan opgradere sin profil, for at tilgå flere muligheder på sin profil. De forskellige pakker ses under her:

Priser

Alle FindSocialeTilbud.dks priser er inkl. moms og i danske kroner.

Betalingsmuligheder

Hos FindSocialeTilbud.dk har du mulighed for at betale via faktura eller med betalingskort. Såfremt du betaler via faktura yder FindSocialeTilbud.dk 4 dages kredit.

Betalingskort: FindSocialeTilbud.dk tager imod følgende betalingskort: VISA/Dankort, VISA og MasterCard.

Oplever du tekniske problemer med betalingen via FindSocialeTilbud.dk.dk, bedes du kontrollere om dit betalingskort er ajourført og, at oplysningerne er korrekte. Oplever du stadig problemer, bedes du kontakte FindSocialeTilbud.dks support på telefon: 80 83 01 14 eller via [email protected]FindSocialeTilbud.dk

Bankoverførelse:

Venligst anfør kundenummer i emnefeltet.

Danske Bank

Reg. Nr.: 3409 Konto Nr.: 0011433286

IBAN Nr.: DK5930000011433286

SWIFT Kode: DABADKKK

Opholdsstedpakker

Det er gratis at oprette sit opholdssted på FindSocialeTilbud.dk. Efter oprettelse vil opholdsstedet få Gratis-pakken som er gratis. Opholdsstedet har herefter mulighed for at opgradere sin virksomhed til Basis- eller Guld-pakken, alt efter ønske.

Ved oprettelse af Basis-pakken betaler opholdsstedet forud for hele pakkens løbetid.

Ved for sen betaling af fakturaen vil der, umiddelbart efter fakturaens forfaldsdato, blive udstedt rykkere med et rykkergebyr på kr. 100,00. pr. rykker. Der påløber renter, jf. Rentelovens § 3, stk. 1-2, jf. § 5.

Ved manglende betaling, efter rykker tre, overdrages sagen til retslig Inkasso, hvor der påføres et inkassogebyr på kr. 100,00, jf. Rentelovens § 9a, stk. 1, jf. stk. 3 og iht. Inkassoloven. Ved overdragelse til retslig inkasso opkræves ligeledes et kompensationsgebyr på kr. 310,00 for den forfaldne betaling. FindSocialeTilbud.dk forbeholder sig retten til at tilbageholde materiale og/eller lukke for ydelsen, indtil det forfaldne beløb er modtaget.

Kommunikationen mellem Bruger og Opholdssted

FindSocialeTilbud.dk er ikke involveret i salgs- og aftale processen mellem opholdssted og Bruger. FindSocialeTilbud.dk.dk leverer alene kontakten mellem opholdssted og Bruger.

Kontrakt, formidlingsaftale, salgsaftale, og anden aftaleindgåelse sker uden om FindSocialeTilbud.dk. FindSocialeTilbud.dk er ligeledes ikke ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, Opholdssted og Brugeroplyser.

Ansvarsfraskrivelse

Hos FindSocialeTilbud.dk bestræber vi os på, at tjenesten altid vil være tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor platformen opdateres, for at optimere sikkerheden samt for udførelse af vedligeholdelse. I disse situationer vil platformen ikke være tilgængelig. Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at der kan forekomme netværksproblemer, som kan forårsage at platformen ikke vil være tilgængelig. Det betyder ligeledes at FindSocialeTilbud.dk ikke kan garantere, at platformen altid er til rådighed.

FindSocialeTilbud.dk er ikke ansvarlig for det udførte arbejde af opholdsstederne samt et evt. direkte eller indirekte tab ved brugen af FindSocialeTilbud.dk samt modtagelse af tilbud. Da FindSocialeTilbud.dk kun leverer informationer om opholdsstedernes ydelser og Brugernes informaitoner, fraskriver FindSocialeTilbud.dk sig ethvert ansvar i forhold til de informationer, korrespondancer, indhold samt tilbud, der er mellem opholdssted og Bruger. Hertil fraskriver FindSocialeTilbud.dk sig ligeledes fejl og mangler ved den leverede ydelse.

FindSocialeTilbud.dk påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via platformen. FindSocialeTilbud.dk fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og udgifter til retablering af data.

FindSocialeTilbud.dk tager forbehold for eventuelle afgifts- ændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved/eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Opsigelse

Se betingelser på dette link: https://awork.dk/vilkaarogbetingelser

Værneting og lovvalg

Retsag der måtte opstå som følge af nærværende kontraktforhold, skal altid uanset beløb anlægges ved Retten i Helsingør. Denne værnetingbestemmelse er gældende uanset retsplejelovens almindelige værnetingbestemmer og eventuelle internationale værnetingsregler.

Dansk lov samt ret finder anvendelse, dog ikke reglerne i den internationale købelov, CISG.

Ved tilbudsindgåelse accepterer kunden at modtage generelle kundebeskeder samt nyheder fra FindSocialeTilbud.dk, det være sig nyheder indeholdende tilbud, opdateringer omkring kundesystemer, driftsstatus m.v. Ønsker Opholdsstedet ikke at modtage disse beskeder, skal det oplyses ved at sende en mail til [email protected] med skrivelsen ”Jeg ønsker ikke at modtage kundebeskeder fra FindSocialeTilbud.dk”.

Misligholdelse

FindSocialeTilbud.dk.dk forbeholder sig retten til helt eller delvis at ophøre samarbejdet, hvis der er fortaget grov misligholdelse i henhold til gældende lovgivning.

Persondata

Opholdssted-profilen er personlig og er tilknyttet opholdsstedet ved oprettelse. Profilen bør behandles med diskretion og profilen må ligeledes ikke overdrages til en andet opholdssted, da det andet opholdssted skal oprette sin egen profil i henhold til have sit virksomhedsnavn på profilen. Ved oprettelse af profil vil FindSocialeTilbud.dk.dk registrere Virksomhedens oplysninger i FindSocialeTilbud.dks sikrede kundedatabase. FindSocialeTilbud.dk.dk  behandler sådanne oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Det betyder at FindSocialeTilbud.dk på ingen måde vil videregive personoplysninger til nogen former for tredjepart. Kun med forbehold for brugeren som skal have dine kontaktinformationer for at korrespondere med dig. Hermed forpligter udbyderen sig til at meddele og opdatere adresse- og personinformation, hvis der sker ændringer.

FindSocialeTilbud.dk forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til opholdsstedets profil af nødvendig hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. I et sådan tilfælde vil opholdsstedet vide besked forinden. FindSocialeTilbud.dk og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt. Opholdssted vil i det omfang få besked herom.

FindSocialeTilbud.dk forbeholder sig retten til at bruge opholdsstedernes offentlige indhold til promovering af FindSocialeTilbud.dk og dennes brugere.

FindSocialeTilbud.dk administreres af AWORK ApS

CVR nr: 34725845

Frederikssundsvej 62, 3. Sal
2400 København NV

Forbehold for ændringer

FindSocialeTilbud.dk forbeholder sig retten til at ændre og opdatere de vilkår og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, om der er sket ændringer.

Brugerprofil og indhold

Brugerprofilen skal overholde gældende lovgivning og FindSocialeTilbud.dks vilkår og betingelser i henhold til god adfærd. Brugerprofilen må således ikke bruges til spam, pornografiske elementer samt generel misligholdelse i henhold til gældende lovgivning. Overskrides dette forbeholder FindSocialeTilbud.dk sig retten til at slette profilen samt ophøre samarbejdet. FindSocialeTilbud.dk overvåger ikke profilerne, opleves der misligholdelse eller overtrædelser bedes man kontakte FindSocialeTilbud.dk med det samme, så sagen kan håndteres øjeblikkeligt.

Brugerprofil må ligeledes ikke bruges til falske anmeldelser af Opholdsstedne, det være både positive og negative, da sådanne vil give et misvisende billede af Opholdsstedet. Anbefalingerne er fortrinsvis forbeholdt tidligere kunder og deres oplevelse med Opholdsstedet.

FindSocialeTilbud.dk forbeholder sig retten til at slette anmeldelserne såfremt de ikke kan dokumenteres som ægte. Har du bevis for falske anmeldelser bedes du skrive til [email protected]FindSocialeTilbud.dk for yderligere vejledning.