info@findsocialetilbud.dk 80 83 01 14
Retningslinjer – FindSocialeTilbud.dk
Retningslinjer på FindSocialeTilbud.dk

De følgende retningslinjer skal gælde for Kundens brug af FindSocialeTilbud.dks varemærker, logoer, grafik mv. som beskrevet i Kundens aftale med FindSocialeTilbud.dks eller i henhold til FindSocialeTilbud.dks forudgående skriftlige samtykke til Kunden.

Retningslinjerne indeholder information til Kunden om, hvilke FindSocialeTilbud.dk Designs Kunden må bruge, hvordan FindSocialeTilbud.dk skal vises og i hvilken sammenhæng.

Kunden er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende Varemærkeretningslinjer.

1. FindSocialeTilbud.dk materiale

FindSocialeTilbud.dk materiale tilhører FindSocialeTilbud.dk og er beskyttet i henhold til gældende ophavsrets- og varemærkelovgivning samt anden lovgivning. Intet i disse retningslinjer skal forstås som en overdragelse af ejerskab af FindSocialeTilbud.dk materiale til Kunden. Kunden er alene tildelt en ikke-eksklusiv licens til at bruge FindSocialeTilbud.dk materiale som anført i retningslinjerne og i Kundens aftale med FindSocialeTilbud.dk, og kun så længe Kunden har en gyldig licens hertil. FindSocialeTilbud.dk materiale, som Kunden må bruge, er tilgængelige på FindSocialeTilbud.dk. Kunden skal altid vise, stave og anføre FindSocialeTilbud.dk materiale præcist, som de er vist på FindSocialeTilbud.dk, og Kunden må ikke skabe navne, der indeholder FindSocialeTilbud.dk materiale.

2.  Autoriseret brug af FindSocialeTilbud.dk materiale

Kunden må kun bruge FindSocialeTilbud.dks materiale i henhold til Kundens aftale med FindSocialeTilbud.dk eller i henhold til FindSocialeTilbud.dks forudgående skriftlige samtykke til Kunden.

Alle andre må kun bruge FindSocialeTilbud.dks materiale m.m., inklusive grafiske symboler, logoer eller modifikationer heraf som eller som en del af et firmanavn, handelsbetegnelse, produktnavn eller servicenavn, hvis FindSocialeTilbud.dk forudgående skriftlige samtykke er opnået eller hvis tilladt i henhold til gældende præceptiv lovgivning.

Medmindre andet er besluttet og meddelt til Kunden af FindSocialeTilbud.dk, må Kunden kun bruge FindSocialeTilbud.dks materiale som følger:

 • på Kundens hjemmeside
 • i Kundens salgsmateriale og
 • på kundens kontor-, administrations- og ejendomsfacader.

Enhver anden brug af FindSocialeTilbud.dks materiale, inklusive men ikke begrænset til brug i TV-reklamer, er kun tilladt ved indhentelse af FindSocialeTilbud.dks forudgående skriftlige samtykke eller hvis tilladt i henhold til Kundens aftale med FindSocialeTilbud.dk.

3.  Uautoriseret brug af FindSocialeTilbud.dks materiale

Kunden må ikke bruge FindSocialeTilbud.dks materiale på nogen anden måde end beskrevet i Kundens aftale med FindSocialeTilbud.dk eller i henhold til anden skriftlig aftale med FindSocialeTilbud.dk.

Kunden må ikke bruge eller registrere, helt eller delvist, FindSocialeTilbud.dks materiale m.m., inklusive grafiske symboler, logoer eller modifikationer, heraf som – eller som en del af – et firmanavn, handelsbetegnelse, produktnavn eller servicenavn, medmindre dette er tilladt i retningslinjerne eller i Kundens aftale med FindSocialeTilbud.dk.

Kunden må ikke bruge variationer af FindSocialeTilbud.dks materiale til noget som helst formål eller bruge FindSocialeTilbud.dks materiale eller andre grafiske symboler, logoer eller ikoner på en nedsættende eller miskrediterende måde.

Kunden accepterer også ikke at bruge FindSocialeTilbud.dks materiale eller andre grafiske symboler, logoer eller modifikationer heraf på en måde, som kan indikere FindSocialeTilbud.dk godkendelse, tilknytning, sponsering eller støtte af en tredjepartsprodukter eller -services.

Kunden må derudover heller ikke registrere identiske eller nærmest identiske FindSocialeTilbud.dks materiale som domænenavne, inklusive som second level domænenavne eller som backend-domæner.

4.  Forespørgsler vedrørende retningslinjerne

I tilfælde af forespørgsler eller spørgsmål til retningslinjerne kan FindSocialeTilbud.dk kontaktes på følgende adresse: FindSocialeTilbud.dk, Frederikssundsvej 62, 3. Sal – 2400 København NV, Danmark (C/O AWORK ApS), CVR-no; 34725845, E-mail: info@findsocialetilbud.dk.

5.  Opdatering af retningslinjerne

FindSocialeTilbud.dk kan til enhver tid foretage ændringer af retningslinjerne med fremtidig effekt. FindSocialeTilbud.dk vil forudgående underrette Kunden om ændringer i retningslinjerne.

Kvalitetsmåling af sociale tilbud

Kriterier for kvalitetsmåling

Socialstyrelsen har udviklet en kvalitetsmodel, som måler kvaliteten af hvert socialt tilbud, som stederne i øvrigt skal leve op til. Kvalitetsmodellen er et redskab, der giver socialtilsynet mulighed for dialog på et systematisk grundlag. Modellen bliver både brugt ved tilsynsbesøg og ved nye ansøgninger. Modellen udgør følgende syv punkter:

 1. Uddannelse og beskæftigelse.
 2. Selvstændighed og relationer.
 3. Målgrupper, metoder og resultater
 4. Sundhed og trivsel
 5. Organisation og ledelse
 6. Kompetencer
 7. Fysiske rammer
Bliv en del af FindSocialeTilbud.dk

Indenfor hvert punkt er der krav og regler der skal overholdes. Når et socialt tilbud kvalitetssikres, vurderes den samlede kvalitet.

Modellen skal understøtte systematik, gennemsigtighed, ensartethed og kvalitet. Hvert kriterium i modellen vurderes derfor ud fra i to forskellige kvalitetssikringer hhv. kvalitetsbedømmelse og kvalitetsvurdering.

Kvalitetsbedømmelse

Kvalitetsbedømmelsen vurderer hvilke resultater borgeren opnår på det pågældende sociale tilbud. Stedet bliver derved målt efter den udvikling og fremgang, de kan skabe med diverse aktiviteter og strukturen for dagligdagen.

Kvalitetsvurdering

En kvalitetsvurdering vurderer om det sociale tilbud lever op til diverse krav, som er bestemt for det pågældende sted.

Find Sociale Tilbud for dig, der søger sociale tilbud

Er et socialt tilbud det rigtige for en pårørende eller for dig selv

FindSocialeTilbud.dk er Danmarks største søgebase, hvor du finder opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem og behandlere. Siden henvender sig derfor til folk i alle aldre, i forskellige sindstilstande og er både oplysende og opbygget som en støttefunktion.

FindSocialeTilbud.dk kan være oplysende, når der er tvivl om en pårørende har behov for et socialt tilbud. Her kan siden oplyse og fortælle hvordan et socialt tilbud kan hjælpe.

FindSocialeTilbud.dk kan også oplyse pårørende om det opholdssted deres pårørende skal opholde sig på, sådan at de ved hvad det er for et sted deres kære skal opholde sig på.

 

For dig der skal opholde dig på et socialt tilbud, kan FindSocialeTilbud.dk svare på dine spørgsmål og forberede dig til en bedre start på opholdsstedet. Ved at læse om de forskellige tilbud, kan du finde frem til hvilket sted er bedst egnet til dit behov. Er du tildelt et sted, kan informationen forberede dig på opholdet og gøre dig mere tryg ved situationen.

 

FindSocialeTilbud.dk for sagsbehandleren

FindSocialeTilbud.dk er også platformen der gør det overskueligt for sociale arbejdere, der skal finde et socialt tilbud til en klient. Siden er opdelt overskueligt med inddelinger i kategorier, som gør det let for dig at danne et overblik over de tilbud, der er bedst egnet til din klient. Du kan også søge efter tilbud i områder, sådan at du ved hvad er muligt indenfor en specifik landegrænse. Du finder alle relevante oplysninger samlet på denne side, som gør det let for dig at videregive informationen, til andre af relevans.

 

I alt er FindSocialeTilbud velegnet til at søge information og sammenligne tilbud. Siden er let at navigere i, og derfor bruges den både af dem hvor sociale tilbud er en ny verden og dem der arbejder med sociale tilbud til dagligt.

 

Find Sociale Tilbud for dig der tilbyder sociale tilbud

Fordele med FindSocialeTilbud.dk

Landet over er der mange sociale tilbud og der kommer flere til nærmest hver dag. Dette betyder en øget konkurrence mellem de forskellige sociale tilbud. Et tilvalg af jeres tilbud er en tillidserklæring til jeres opholdssted. Der er en tillid til at i benytter de rigtige metoder og beboerne på jeres opholdssted, har udviklet sig i en positiv retning. For at blive valgt og få en god omtale, kræves at i er synlige, sådan at det er let at komme i kontakt med jer. Dertil skal brugeren let finde frem til hvad i tilbyder og hvad de får ud af et ophold hos jer.

FindSocialeTilbud.dk er en af Danmarks største søgebaser og indeholder den relevante viden for brugerne. Når en bruger søger efter et opholdssted eller en behandling på Google, får de vist FindSocialeTilbud.dk som en af de øverste forslag. Derfor er det relevant for dig som tilbyder af et socialt tilbud, at være synlig på præcist denne side.

 

5 grunde til at du skal være synlig på FindSocialeTilbud.dk

 1. FindSocialeTilbud.dk har den relevante information som brugeren søger, hvorfor siden altid bliver vist på Googles første side.
 2. Siden bliver besøgt af brugerne selv, pårørende og sociale medarbejdere. Dette sikrer at du altid er med i brugerens overvejelser.
 3. Alle brugere bliver henvist direkte til din hjemmeside, som skaber mere trafik på din hjemmeside.
 4. Du kan skabe en bedre relation til brugere og pårørende, som øger deres interesse for dit sociale tilbud. Siden øger tilliden til sociale medarbejdere og gør det let for dem at vælge dit opholdssted, til deres næste klient.
 5. Du skaber fuld gennemsigtighed ved at dele den information brugeren har behov for. Dette giver dit sociale tilbud et bedre image.

 

Er din hjemmeside brugervenlig?

Som en del af FindSocialeTilbud.dk øges trafikken til din hjemmeside. Hver gang en bruger søger information om et socialt tilbud, bliver dit sociale tilbud vist som en mulighed og giver brugeren direkte adgang til din hjemmeside. FindSocialeTilbud.dk er udviklet i et tæt samarbejde med AWORK, som er partner til FindSocialeTiolbud.dk.

Udviklingen af projektet har krævet en stor viden om hvad sociale tilbud kan tilbyde, hvordan der arbejdes, hvilke metoder der anvendes og hvad brugerne ønsker af et socialt tilbud. Den indsamlede viden er brugt til at udvikle FindSocialeTilbud.dk sådan at den er optimal for alle brugere. Designet er nøje udvalgt for at gøre det behageligt for øjet og funktionelt med relevante funktioner.

AWORK har også mulighed for at designe eller re-designe din hjemmeside, sådan at brugerne klart forstår din vision, med en brugervenlig hjemmeside, i et flot og nutidigt design. Teknikken bag hjemmesiden kan udvikles sådan at du får en flot hjemmeside, som er klar til anvendelse. AWORK tilbyder også en grundig gennemgang af teknikken bag din hjemmeside, sådan at du løbende kan tilføje information til brugerne. På den måde kan du selv vælge imellem en klar løsning, eller en hjemmeside du selv kan optimere og modernisere.

Du er altid velkommen at kontakte AWORK og få et uforpligtende tilbud på din næste hjemmeside løsning. Med den store viden om hjemmesider og sociale tilbud, har AWORK altid et godt design i ærmet til dig.

 

 

Oplever du bekymrende forhold på et socialt tilbud?

Henvendelser

Du kan altid henvende dig anonymt til Socialtilsynet, hvis du har bekymrende oplysninger om et socialt tilbud. Der er fem socialtilsyn landet over, som fører tilsyn og sikrer at et socialt tilbud overholder reglerne og at borgerne der er på det pågældende tilbud har det godt. Det er disse fem socialtilsyn du kan henvende dig til, om du vil indberette om bekymrende forhold på et plejehjem, et bofællesskab eller noget helt tredje. Socialtilsynet giver et øjebliksbillede af hvert socialt tilbud, sammen med de informationer de kan indhente.

Henvendelserne kan indberettes fra alle bekymrede borgere. En indberetning kan derfor både komme fra personale, beboere, pårørende eller en borger der ligger inde med information de mener socialtilsynet skal oplyses om.

Anonymitet og henvendelse

Du behøver ikke oplyse dit navn, når du henvender dig. Hvis du alligevel oplyser dit navn, bliver din henvendelse behandlet fortroligt.

Socialtilsynet har ikke ret til at oplyse det sociale tilbud, du har henvendt dig om, at de har fået en underretning. Du kan derfor roligt henvende dig med informationer, uden at dem du indberetter om, får noget at vide om din henvendelse. De får heller ikke oplyst dit navn.

Alle henvendelser undersøges nærmere. Dette betyder dog ikke, at du har ret til at få oplyst hvilke tiltag Socialtilsynet foretager sig, på baggrund af din henvendelse.

Vil du indberette bekymrende oplysninger?

Her kan du indberette bekymrende information om et socialt tilbud. Din henvendelse er krypteret og kan derfor aldrig blive tilgængelig for uvedkommende. Det er vigtigt at du kontakter den rigtige kommune, når du har en henvendelse om et socialt tilbud.

https://www.socialtilsynsyd.dk/forside/whistleblower

https://form.tilsyn.dk