Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud § 103-106

Aktivitets- og samværstilbud er kommunale tilbud til personer med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, der sigter mod at forbedre livskvaliteten gennem sociale aktiviteter og fællesskab. Tilbuddene kan inkludere kreative workshops, fysiske aktiviteter, sociale arrangementer og læringsaktiviteter. De henvender sig til målgrupper som personer med psykiske lidelser, udviklingshæmning, ældre, personer med fysiske handicap og mennesker med misbrugsproblemer. Borgere kan få adgang til tilbuddene gennem kommunen, ofte uden behov for formel henvisning.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Hvad er aktivitets- og samværstilbud?

Aktivitets- og samværstilbud er en del af de sociale tilbud, som kommunerne i Danmark tilbyder til borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Disse tilbud sigter mod at forbedre livskvaliteten for deltagerne ved at tilbyde en række aktiviteter og muligheder for socialt samvær. Her er en beskrivelse af, hvad aktivitets- og samværstilbud indebærer:

Formål med aktivitets- og samværstilbud

 1. Social interaktion: Tilbyde en tryg og støttende ramme, hvor deltagerne kan mødes og opbygge sociale relationer.
 2. Aktivering: Bidrage til, at deltagerne får en struktureret hverdag med meningsfulde aktiviteter.
 3. Udvikling af færdigheder: Hjælpe deltagerne med at udvikle og vedligeholde personlige og sociale færdigheder.
 4. Forebyggelse af isolation: Modvirke ensomhed og social isolation ved at skabe mulighed for deltagelse i fællesskaber.
 5. Øget livskvalitet: Bidrage til en bedre livskvalitet gennem deltagelse i aktiviteter, der fremmer fysisk og mental sundhed.
 

Indhold i aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud kan variere afhængigt af målgruppen og den enkelte kommunes tilbud, men de kan inkludere:

 1. Kreative aktiviteter: Maleri, keramik, musik, håndarbejde og andre former for kunstnerisk udfoldelse.
 2. Fysiske aktiviteter: Motion, gåture, svømning, gymnastik og andre former for fysisk træning.
 3. Sociale arrangementer: Fællesspisning, filmklub, udflugter, temadage og sociale sammenkomster.
 4. Læringsaktiviteter: Kurser og workshops om forskellige emner, f.eks. IT, madlavning, sprog og praktiske færdigheder.
 5. Selvhjælpsgrupper: Grupper, hvor deltagerne kan dele erfaringer og støtte hinanden i forhold til specifikke udfordringer, f.eks. angst, depression eller misbrug.
 6. Praktisk støtte: Hjælp til dagligdags gøremål, som kan inkludere støtte til indkøb, madlavning og personlig pleje.
 

Målgrupper for aktivitets- og samværstilbud

Disse tilbud er rettet mod en bred vifte af borgere, herunder:

 1. Personer med psykiske lidelser: Mennesker, der lever med psykiske sygdomme som skizofreni, depression, angst eller bipolar lidelse.
 2. Personer med udviklingshæmning: Mennesker med kognitive og udviklingsmæssige handicap.
 3. Ældre borgere: Ældre mennesker, der har behov for socialt samvær og aktivering for at forebygge ensomhed og isolation.
 4. Personer med fysiske handicap: Mennesker, der lever med fysiske funktionsnedsættelser, der påvirker deres dagligdag.
 5. Personer med misbrugsproblemer: Mennesker, der er i behandling for eller er ved at komme sig over et misbrug og har brug for en støttende ramme.
 

Eksempler på aktivitets- og samværstilbud

 1. Væresteder: Steder, hvor borgere kan komme og gå som de vil, deltage i aktiviteter og mødes med andre i samme situation.
 2. Dagcentre: Faciliteter, der tilbyder strukturerede programmer med forskellige aktiviteter i løbet af dagen.
 3. Frivillighedscentre: Centre drevet af frivillige organisationer, som tilbyder en bred vifte af aktiviteter og sociale arrangementer.
 4. Kultur- og fritidscentre: Steder, der kombinerer kulturelle og fritidsaktiviteter med socialt samvær.
 

Hvordan man får adgang til aktivitets- og samværstilbud

 1. Kontakt kommunen: Borgere kan henvende sig til deres kommunes socialforvaltning eller borgerservice for at få information om lokale tilbud.
 2. Henvisning: Nogle tilbud kræver en henvisning fra en sagsbehandler, læge eller anden relevant fagperson.
 3. Selvhenvendelse: Mange steder kan borgere selv henvende sig direkte og få adgang til aktiviteterne uden formel henvisning.
 

Aktivitets- og samværstilbud er således en vigtig del af kommunernes indsats for at støtte borgere med forskellige udfordringer og bidrage til deres trivsel og livskvalitet gennem meningsfulde aktiviteter og socialt samvær.

Serviceloven om aktivitets- og samværstilbud § 104

Lovgivningen om aktivitets- og samværstilbud i Danmark findes primært i Serviceloven. Her er de relevante bestemmelser:

Serviceloven § 104

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Uddybning:

 • Målgruppe: Personer med betydelig nedsat funktionsevne (fysisk eller psykisk) samt personer med særlige sociale problemer.
 • Formål: Tilbuddene skal bidrage til at forbedre livskvaliteten og give mulighed for socialt samvær og deltagelse i forskellige aktiviteter.
 •  

Disse tilbud kan inkludere kreative workshops, fysiske aktiviteter, sociale arrangementer, og læringsaktiviteter. Kommunen har ansvaret for at sikre, at disse tilbud er tilgængelige og tilpasset borgernes behov.

Hvem er servicelovens aktivitets- og samværstilbud henvendt til?

Servicelovens aktivitets- og samværstilbud er henvendt til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Mere specifikt er målgrupperne:

 1. Personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne:

  • Mennesker, der har alvorlige fysiske handicaps, som gør det vanskeligt for dem at deltage i almindelige aktiviteter uden støtte og tilpasning.
 2. Personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne:

  • Mennesker, der har psykiske lidelser eller kognitive handicap, som påvirker deres evne til at fungere i dagligdagen og deltage i sociale aktiviteter.
 3. Personer med særlige sociale problemer:

  • Mennesker, der oplever sociale vanskeligheder, som kan inkludere hjemløshed, misbrugsproblemer, sociale isolationsproblemer eller andre komplekse sociale udfordringer.
  •  

Formålet med disse tilbud er at forbedre livskvaliteten for deltagerne ved at tilbyde meningsfulde aktiviteter og muligheder for socialt samvær, som kan støtte deres personlige og sociale udvikling.

Hvilke instanser skal man tage fat i vedr. aktivitets- og samværstilbud?

Hvis man har behov for aktivitets- og samværstilbud, er der flere instanser, man kan kontakte for at få hjælp og information. Her er en liste over de relevante instanser:

Kommunal forvaltning

 1. Kommunens socialforvaltning:

  • Kontaktinformation: Findes typisk på kommunens hjemmeside.
  • Funktion: Socialforvaltningen kan vejlede om tilgængelige aktivitets- og samværstilbud og hjælpe med at arrangere adgang til disse tilbud.
 2. Borgerservice:

  • Kontaktinformation: Findes på kommunens hjemmeside eller ved fysisk fremmøde på kommunens borgerservicecentre.
  • Funktion: Borgerservice kan give information om lokale tilbud og hjælpe med at kontakte de relevante afdelinger i kommunen.

Regionale tilbud

 1. Regionens sundhedsforvaltning:
  • Kontaktinformation: Tilgængelig via regionens hjemmeside.
  • Funktion: I nogle tilfælde kan regionale sundhedstilbud også inkludere aktivitets- og samværstilbud, især for personer med psykiske lidelser.

Frivillige organisationer og NGO’er

 1. Frivillighedscentre og lokale foreninger:

  • Kontaktinformation: Lokale centre og foreningers kontaktoplysninger findes ofte online eller via lokale netværk.
  • Funktion: Mange frivillige organisationer og foreninger tilbyder aktivitets- og samværstilbud til forskellige målgrupper.
 2. Ældresagen:

  • Kontaktinformation: Tilgængelig via Ældresagens hjemmeside.
  • Funktion: Tilbyder en række sociale og aktiviteter til ældre borgere.

Specialiserede centre

 1. Dagcentre og væresteder:
  • Kontaktinformation: Findes på kommunens hjemmeside eller via lokale sociale institutioner.
  • Funktion: Tilbyder daglige aktiviteter og socialt samvær til personer med særlige behov.

Online portaler og rådgivning

 1. Kommunens hjemmeside:

  • Funktion: Information om lokale tilbud kan findes under sektioner som “sociale tilbud”, “aktiviteter og fritid” eller lignende.
 2. Frivillighed.dk:

  • Funktion: En national portal, der samler information om frivillige aktiviteter og tilbud.
  • Frivillighed.dk

Sundhedsvæsenet

 1. Egen læge:
  • Kontaktinformation: Via egen lægepraksis.
  • Funktion: Lægen kan henvise til relevante tilbud og give information om sundhedsrelaterede aktivitets- og samværstilbud.

Biblioteker

 1. Lokale biblioteker:
  • Funktion: Biblioteker kan have information om lokale aktiviteter og tilbud samt brochurer og opslag om relevante arrangementer.

Ved at kontakte disse instanser kan man få den nødvendige information og vejledning til at finde og deltage i passende aktivitets- og samværstilbud.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.